Політика конфіденційності

Політика відносно обробки персональних даних

 1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Законодавства Країни реєстрації Продавця й визначає порядок обробки персональних даних і заходу щодо забезпечення безпеки персональних даних https://footballstyle.com.ua (далі – Оператор).

 • Оператор ставить своєю найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і воль людину й громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю.
 • Справжня політика Оператора відносно обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може одержати про відвідувачів веб-сайту https://footballstyle.com.ua.

2. Основні поняття, використовуються в Політику

 • Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 • Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних ( за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 • Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет по мережній адресі https://footballstyle.com.ua;
 • Інформаційна система персональних даних — сукупність містяться в базах даних персональних даних, і що забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
 • Знеособлювання персональних даних — дії, у результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єктові персональних даних;
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), відбуваються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, нагромадження, зберігання, уточнення (відновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 • Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридичне або фізична особа, самостійно або разом з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні мети обробки персональних даних, склад персональних даних, підлягають обробці, дії (операції), відбуваються з персональними даними;
 • Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://footballstyle.com.ua;
 • Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://footballstyle.com.ua;
 • Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
 • Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональним даним яким-небудь іншим способом;
 • Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземному фізичному або іноземній юридичній особі;
 • Знищення персональних даних – будь-які дії, у результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

 • Прізвище, ім'я, по батькові;
 • Електронна адреса;
 • Номера телефонів;
 • Рік, місяць, дата й місце народження;
 • Адреса фактичного місця проживання й реєстрації за місцем проживання й (або) по місці перебування;
 • Ваш IP-адреса;
 • Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика й інших).
 • Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мети обробки персональних даних

 • Ціль обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою відправлення електронних листів; висновок, виконання й припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації й/або матеріалам, що міститься на веб-сайті; уточнення деталей замовлення, інформування про акції й активностях.
 • Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти й послугах, спеціальних пропозиціях і різних подіях. Користувач завжди може відмовитися від одержання інформаційних повідомлень, направивши Операторові лист на адресу електронної пошти sales@footballstyle.com.ua з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти й послугах і спеціальних пропозиціях».
 • Знеособлені дані Користувачів, збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

 • Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення й/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://footballstyle.com.ua. Заповнюючи відповідні форми й/або відправляючи свої персональні дані Операторові, Користувач виражає свою згоду з даною Політикою.
 • Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволене в настроюваннях браузера Користувача (включене збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі й інших видів обробки персональних даних

 • Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в області захисту персональних даних.
 • Оператор забезпечує схоронність персональних даних і ухвалює всі можливі заходи, виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 • Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства Країни реєстрації Продавця.
 • У випадку виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом напрямку Операторові повідомлення на адресу електронної пошти Оператора sales@footballstyle.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 • Строк обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Операторові повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора sales@footballstyle.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

 • Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язано переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
 • Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, не відповідальних вищевказаним вимогам, може здійснюватися тільки у випадку наявності згоди в писемній формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних і/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Заключні положення

 • Користувач може одержати будь-які роз'яснення по цікавим питанням, що стосується обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти sales@footballstyle.com.ua.
 • У даному документі будуть відбиті будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 • Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://footballstyle.com.ua/policy.html.

Каталог

РЕЄСТРУЙСЯ ТА ОТРИМАЙ ЗНИЖКУ ДО 15%